Thông tin công trình

Khách hàng: anh Hoàng

Địa chỉ: Dak Lak

Thiết kế, thi công, giám sát: Hùng Vương Group

Diện tích xây dựng: 90m2

Công năng: